คนที่ทำคำว่า "เชย" ให้ "เชย" ได้
คนที่ให้เสียงหัวเราะบริสุทธิ์
คนที่มองโลกเป็นเห็นสมมุติ
คนที่สร้างห้องสมุด...ในใจคน
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
9 ก.ย. 2531
 
ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ Web Site ของชมรมนักอ่านสามเกลอ ชมรมนักอ่านสามเกลอนี้ก่อตั้งขึ้น ก็ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะเป็นศูนย์กลาง รวบรวมข้อมูลและงานเขียนของ ป. อินทรปาลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัสนิยาย สามเกลอพล นิกร กิมหงวน ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

แม้นว่า ป. อินทรปาลิต จะถึงแก่กรรมไปตั้งแต่ พ.ศ. 2511 แล้วก็ตาม ผลงานหัสนิยายสามเกลอ ที่นับเป็นจำนวนตอนได้มากกว่า 2,000 ตอน นับเป็นจำนวนเล่มได้มากกว่า 1 ล้านเล่ม ยังคงยืนหยัดอยู่ท่ามกลาง กระแสของการเปลี่ยนแปลงอันเชี่ยวกราก สะท้อนให้เห็นถึงการดำรงชีวิตของคนไทยในยุค 40-50 ปีก่อน สร้างนิสัยรักการอ่านหนังสือ เป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ของสังคมไทย และสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนไทยทุกคนตลอดมา

Web Site นี้ถูกสร้างขึ้น ก็ด้วยความเชื่อที่ว่า คนที่หลงใหลในหัสนิยายสามเกลอ มีหลายหมื่นหลายแสนคน ซึ่งแต่ละคนก็ได้รับรู้ถึงข้อมูลข่าวสาร สิ่งละอันพันละน้อยที่เกี่ยวกับสามเกลอและ ป. อินทรปาลิต ที่แตกต่างกันไป เมื่อ ข้อมูล รูปภาพ เรื่องราว รายละเอียดต่างๆ ได้ถูกรวบรวมไว้ ณ ที่แห่งนี้ คนที่อยากจะเริ่มอ่านสามเกลอ อยากจะรู้จัก ป. อินทรปาลิต ให้ดีขึ้น อยากจะทราบเรื่องราวต่างๆ อย่างลึกซึ้ง อยากจะพบปะพูดคุยกับคนที่รักสามเกลอเหมือนๆ กัน ก็สามารถทำได้ในทุกสถานที่ ทุกเวลา และทุกโอกาส

ถัดจากหน้านี้ไปท่านจะได้พบกับหน้า "สามเกลอคอนเน็คชั่น" ซึ่งจัดทำขึ้นในรูปแบบของนิตยสาร On-line ทำหน้าที่เป็นสายใยแห่งความผูกพัน จากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ ที่จะทอดผ่านกาลเวลา และยึดโยงให้หัสนิยายสามเกลอพล นิกร กิมหงวน อยู่สร้างนักคิด นักอ่าน นักใฝ่รู้ ให้กับสังคมไทยของเราตลอดไป

 
ENTER