ห้องสมุดชมรมนักอ่านสามเกลอ: หนังสือที่ต้องการ

มีหนังสือที่ตรงกับความต้องการของท่านจำนวน 1 เล่ม

ลำดับที่:  364
ชื่อตอน:  3เกลอเล่นว่าว
สำนักพิมพ์:  บรรณาคาร
ปีที่พิมพ์:  2489
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0287.jpg
เขียนปกโดย:  เสน่ห์ คล้ายเคลื่อน
ราคาปก:  n/a
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  หลังจากสงครามโลกสิ้นสุดลง การเล่นว่าวที่ท้องสนามหลวงก็กลับมาฮิตอีกครั้ง
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  ชมรมอนุรักษ์การตูนไทย
ตอนซ้ำ:  

| เมนูหลัก | ค้นหาข้อมูล | ข้อมูลทั้งหมด | Log Out |

Powered by DBMan 2.03 Gossamer Threads Inc.