ห้องสมุดชมรมนักอ่านสามเกลอ: หนังสือที่ต้องการ

มีหนังสือที่ตรงกับความต้องการของท่านจำนวน 1 เล่ม

ลำดับที่:  357
ชื่อตอน:  เสือต่อเสือ
สำนักพิมพ์:  เพลินจิตต์
ปีที่พิมพ์:  n/a
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0280.jpg
เขียนปกโดย:  n/a
ราคาปก:  n/a
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  ช่วงสงครามโลกครั้งที่ สามเกลอสมัครเป็นทหารอากาศ เพื่อรบกับอังกฤษ
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  คุณโอ๊ด (00400)
ตอนซ้ำ:  

| เมนูหลัก | ค้นหาข้อมูล | ข้อมูลทั้งหมด | Log Out |

Powered by DBMan 2.03 Gossamer Threads Inc.