ห้องสมุดชมรมนักอ่านสามเกลอ: หนังสือที่ต้องการ

มีหนังสือที่ตรงกับความต้องการของท่านจำนวน 376 เล่ม
หน้า: [<<] ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... [>>]

ลำดับที่:  151
ชื่อตอน:  เสือใบ 15
สำนักพิมพ์:  ผดุงศึกษา
ปีที่พิมพ์:  2496
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/act0012.jpg
เขียนปกโดย:  อาภรณ์ อินทรปาลิต
ราคาปก:  1.00
ประเภท:  บู๊ดุเดือด
ข้อมูล:  ตอนผจญโจร
ลูกชายสามเกลอ:  n/a
เจ้าของ:  คุณขจรพันธุ์ ยอดโพธิ์
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  152
ชื่อตอน:  เสือใบ 31
สำนักพิมพ์:  ผดุงศึกษา
ปีที่พิมพ์:  2496
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/act0013.jpg
เขียนปกโดย:  อาภรณ์ อินทรปาลิต
ราคาปก:  1.00
ประเภท:  บู๊ดุเดือด
ข้อมูล:  ตอนพิฆาตเสือเก่า
ลูกชายสามเกลอ:  n/a
เจ้าของ:  คุณขจรพันธุ์ ยอดโพธิ์
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  153
ชื่อตอน:  เสือใบ 35
สำนักพิมพ์:  ผดุงศึกษา
ปีที่พิมพ์:  2496
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/act0014.jpg
เขียนปกโดย:  อาภรณ์ อินทรปาลิต
ราคาปก:  1.00
ประเภท:  บู๊ดุเดือด
ข้อมูล:  ตอนปล้นกลางเมือง
ลูกชายสามเกลอ:  n/a
เจ้าของ:  คุณขจรพันธุ์ ยอดโพธิ์
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  154
ชื่อตอน:  เสือดำ 1
สำนักพิมพ์:  ผดุงศึกษา
ปีที่พิมพ์:  2496
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/act0015.jpg
เขียนปกโดย:  อาภรณ์ อินทรปาลิต
ราคาปก:  1.00
ประเภท:  บู๊ดุเดือด
ข้อมูล:  n/a
ลูกชายสามเกลอ:  n/a
เจ้าของ:  คุณขจรพันธุ์ ยอดโพธิ์
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  155
ชื่อตอน:  ซุปเปอร์แมนแกละ 90
สำนักพิมพ์:  บรรณาคาร
ปีที่พิมพ์:  2497
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/nit0001.jpg
เขียนปกโดย:  อาภรณ์ อินทรปาลิต
ราคาปก:  1.00
ประเภท:  นิทาน
ข้อมูล:  ตอนขุนพลสู้ยับ
ลูกชายสามเกลอ:  n/a
เจ้าของ:  คุณขจรพันธุ์ ยอดโพธิ์
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  156
ชื่อตอน:  ซุปเปอร์แมนแกละ 40
สำนักพิมพ์:  บรรณาคาร
ปีที่พิมพ์:  2497
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/nit0002.jpg
เขียนปกโดย:  อาภรณ์ อินทรปาลิต
ราคาปก:  1.00
ประเภท:  นิทาน
ข้อมูล:  ตอนศึกหัวใจ
ลูกชายสามเกลอ:  n/a
เจ้าของ:  คุณขจรพันธุ์ ยอดโพธิ์
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  157
ชื่อตอน:  ช้างเผือกงาดำ
สำนักพิมพ์:  บรรลือสาส์น
ปีที่พิมพ์:  2509
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0138.jpg
เขียนปกโดย:  ปิยะดา
ราคาปก:  3.00
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  คณะพรรคออกตามล่าช้างเผือกงาดำ ในป่าแถบขุนเขาถนนธงชัย
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  คุณขจรพันธุ์ ยอดโพธิ์
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  158
ชื่อตอน:  ครูจำเป็น
สำนักพิมพ์:  บรรณาคาร
ปีที่พิมพ์:  2504
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0139.jpg
เขียนปกโดย:  n/a
ราคาปก:  3.00
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  เจ้าคุณสมบูรณ์ธนบัตร มาขอร้องให้สี่สหายไปช่วยสอน ที่โรงเรียนกวดวิชา "เรียนลัดวิทยา" ของท่าน เพื่อปราบนักเรียนที่เกเร (ต่อด้วยตอน นักเรียนทีเด็ด)
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  คุณขจรพันธุ์ ยอดโพธิ์
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  159
ชื่อตอน:  นักเรียนทีเด็ด
สำนักพิมพ์:  บรรณาคาร
ปีที่พิมพ์:  2504
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0140.jpg
เขียนปกโดย:  n/a
ราคาปก:  3.00
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  ครูจำเป็นตอนจบ
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  คุณขจรพันธุ์ ยอดโพธิ์
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  160
ชื่อตอน:  กีฬาโรคจิต
สำนักพิมพ์:  บรรลือสาส์น
ปีที่พิมพ์:  2506
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0141.jpg
เขียนปกโดย:  อาภรณ์ อินทรปาลิต
ราคาปก:  3.00
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  คณะพรรคไปงานวันรื่นเริงของคนไข้โรคจิต ซึ่งจัดขึ้นที่โรงพยาบาล "บำบัดวิปลาศ"
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  คุณขจรพันธุ์ ยอดโพธิ์
ตอนซ้ำ:  

หน้า: [<<] ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... [>>]

| เมนูหลัก | ค้นหาข้อมูล | ข้อมูลทั้งหมด | Log Out |

Powered by DBMan 2.03 Gossamer Threads Inc.