ห้องสมุดชมรมนักอ่านสามเกลอ: หนังสือที่ต้องการ

มีหนังสือที่ตรงกับความต้องการของท่านจำนวน 304 เล่ม
หน้า: [<<] ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... [>>]

ลำดับที่:  82
ชื่อตอน:  อลเวง
สำนักพิมพ์:  ผดุงศึกษา
ปีที่พิมพ์:  n/a
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0082.jpg
เขียนปกโดย:  พนม สุวรรณบุลย์
ราคาปก:  2.50
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  ครึ่งหลังของศึกหม้ายสาว ในชุดวัยหนุ่ม
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  ชมรมอนุรักษ์การ์ตูนไทย
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  83
ชื่อตอน:  ผี! ดิบ
สำนักพิมพ์:  นครไทย
ปีที่พิมพ์:  n/a
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0083.jpg
เขียนปกโดย:  n/a
ราคาปก:  1.50
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  (ตอนต่อ) หลังจากประสบความสำเร็จ ในการชุบอ้ายดำปรอท และอาเสี่ยกิมหงวน ให้ฟื้นขึ้น ดร. ดิเรกเลยลองชุบอ้ายเสือจ้อยดูบ้าง
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  ชมรมอนุรักษ์การ์ตูนไทย
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  84
ชื่อตอน:  ปราบสมาคมลับ
สำนักพิมพ์:  ผดุงศึกษา
ปีที่พิมพ์:  2493
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0084.jpg
เขียนปกโดย:  พนม สุวรรณบุลย์
ราคาปก:  2.00
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  ครึ่งแรกของปราบสมาคมลับ ในชุดวัยหนุ่ม ต่อด้วยตอน อ้ายเสือหมัดตาย
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  ชมรมอนุรักษ์การ์ตูนไทย
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  85
ชื่อตอน:  ซ้อนกล
สำนักพิมพ์:  ผดุงศึกษา
ปีที่พิมพ์:  n/a
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0085.jpg
เขียนปกโดย:  n/a
ราคาปก:  2.00
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  ชุดวัยหนุ่ม
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  ชมรมอนุรักษ์การ์ตูนไทย
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  86
ชื่อตอน:  แสงมหาประลัย
สำนักพิมพ์:  บรรลือสาส์น
ปีที่พิมพ์:  2512
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0086.jpg
เขียนปกโดย:  อาภรณ์ อินทรปาลิต
ราคาปก:  3.00
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  เล่มที่ 8 (จบ) ในชุดอสุรกายอวกาศ
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  ชมรมอนุรักษ์การ์ตูนไทย
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  87
ชื่อตอน:  หุ่นอภินิหาร
สำนักพิมพ์:  ผดุงศึกษา
ปีที่พิมพ์:  2493
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0087.jpg
เขียนปกโดย:  พนม สุวรรณบุลย์
ราคาปก:  n/a
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  ตอนมนุษย์เหล็ก ของชุดวัยหนุ่ม
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  ชมรมอนุรักษ์การ์ตูนไทย
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  88
ชื่อตอน:  นักเลงใหญ่
สำนักพิมพ์:  บรรณาคาร
ปีที่พิมพ์:  2496
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0088.jpg
เขียนปกโดย:  อาภรณ์ อินทรปาลิต
ราคาปก:  2.50
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  นายโกร่งนักเลงหูหนวก หลบหนีการตามล่าของพี่เฉียบ เข้ามาในบ้านพัชราภรณ์ คณะพรรคก็รับเข้าทำงาน และให้การปกป้องเต็มที่ จนพี่เฉียบประกาศจะเล่นงานคณะพรรคแทน
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  ชมรมอนุรักษ์การ์ตูนไทย
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  89
ชื่อตอน:  จอมขี้เกียจ
สำนักพิมพ์:  เขษมบรรณกิจ
ปีที่พิมพ์:  2496
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0089.jpg
เขียนปกโดย:  อาภรณ์ อินทรปาลิต
ราคาปก:  2.50
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  กิมหงวนกับนิกร เป็นโรคขี้เกียจขนาดหนัก จนต้องย้ายไปนอนห้องเจ้าแห้ว ให้เจ้าแห้วรับใช้ตลอดเวลา และให้ดิเรกประดิษฐ์เครื่องมือช่วยกินอาหาร
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  ชมรมอนุรักษ์การ์ตูนไทย
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  90
ชื่อตอน:  สู้ตาย
สำนักพิมพ์:  เพลินจิตต์
ปีที่พิมพ์:  2485
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0090.jpg
เขียนปกโดย:  n/a
ราคาปก:  0.20
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  สามเกลอมาประจำที่ ร.ล. พระนคร ในฐานะเสืออากาศของเครื่องบินทะเล และได้ทำการโจมตีเรือพิฆาตของอังกฤษ แถวๆ เกาะช้าง ระหว่างปฏิบัติการ กิมหงวนถูกยิงจนเสียชีวิต (ต่อด้วยตอน กีฬาทหารเรือ)
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  ชมรมอนุรักษ์การ์ตูนไทย
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  91
ชื่อตอน:  ไอ้เล็บเหล็ก
สำนักพิมพ์:  ผดุงศึกษา
ปีที่พิมพ์:  2494
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0091.jpg
เขียนปกโดย:  พนม สุวรรณบุลย์
ราคาปก:  1.50
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  ชุดวัยหนุ่ม
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  ชมรมอนุรักษ์การ์ตูนไทย
ตอนซ้ำ:  

หน้า: [<<] ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... [>>]

| เมนูหลัก | ค้นหาข้อมูล | ข้อมูลทั้งหมด | Log Out |

Powered by DBMan 2.03 Gossamer Threads Inc.