ห้องสมุดชมรมนักอ่านสามเกลอ: หนังสือที่ต้องการ

มีหนังสือที่ตรงกับความต้องการของท่านจำนวน 304 เล่ม
หน้า: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... [>>]

ลำดับที่:  72
ชื่อตอน:  ขาวทะโมน
สำนักพิมพ์:  ผดุงศึกษา
ปีที่พิมพ์:  2495
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0072.jpg
เขียนปกโดย:  พนม สุวรรณบุณย์
ราคาปก:  2.50
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  ชุดวัยหนุ่ม
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  ชมรมอนุรักษ์การ์ตูนไทย
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  73
ชื่อตอน:  หวงลูกสาว
สำนักพิมพ์:  ผดุงศึกษา
ปีที่พิมพ์:  2494
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0073.jpg
เขียนปกโดย:  พนม สุวรรณบุณย์
ราคาปก:  2.50
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  ชุดวัยหนุ่ม
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  ชมรมอนุรักษ์การ์ตูนไทย
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  74
ชื่อตอน:  อิเหนาครวญ
สำนักพิมพ์:  ผดุงศึกษา
ปีที่พิมพ์:  2495
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0074.jpg
เขียนปกโดย:  อาภรณ์ อินทรปาลิต
ราคาปก:  2.50
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  ท่อนหลังของตอนหนุ่มรักสนุก ในชุดวัยหนุ่ม
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  ชมรมอนุรักษ์การ์ตูนไทย
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  75
ชื่อตอน:  เมืองลับแล
สำนักพิมพ์:  ผดุงศึกษา
ปีที่พิมพ์:  2492
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0075.jpg
เขียนปกโดย:  วาริน
ราคาปก:  2.00
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  ชุดวัยหนุ่ม
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  ชมรมอนุรักษ์การ์ตูนไทย
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  76
ชื่อตอน:  แม่ครูสาว
สำนักพิมพ์:  ผดุงศึกษา
ปีที่พิมพ์:  2493
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0076.jpg
เขียนปกโดย:  พนม สุวรรณบุณย์
ราคาปก:  2.00
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  ชุดวัยหนุ่ม
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  ชมรมอนุรักษ์การ์ตูนไทย
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  77
ชื่อตอน:  โจรในแบกแดด
สำนักพิมพ์:  ผดุงศึกษา
ปีที่พิมพ์:  2493
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0077.jpg
เขียนปกโดย:  พนม สุวรรณบุณย์
ราคาปก:  2.00
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  ชุดวัยหนุ่ม
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  ชมรมอนุรักษ์การ์ตูนไทย
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  78
ชื่อตอน:  พักรบ
สำนักพิมพ์:  เพลินจิตต์
ปีที่พิมพ์:  2484
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0078.jpg
เขียนปกโดย:  เสน่ห์ คล้ายเคลื่อน
ราคาปก:  0.35
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  (พิมพ์ครั้งแรก 22 ก.พ. 2484) หลังจากทำยุทธนาวีที่เกาะช้างแล้ว ญี่ปุ่นได้เข้ามาไกล่เกลี่ย ทำให้ไทยกับฝรั่งเศส ทำข้อตกลงพักรบกัน สามเกลอและเจ้าคุณปัจจนึก จึงลาพักผ่อนกลับมากรุงเทพเป็นเวลา 7 วัน
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  คุณเอนก นาวิกมูล
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  79
ชื่อตอน:  สาริกา
สำนักพิมพ์:  ผดุงศึกษา
ปีที่พิมพ์:  2496
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0079.jpg
เขียนปกโดย:  อาภรณ์ อินทรปาลิต
ราคาปก:  1.00
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  เจ้าแห้วไปลงสาริกา จากอาจารย์ผ่องที่ตรอกวัดตรี จนสาวๆ มาหาที่บ้านพัชราภรณ์มากมาย ทำให้สี่สหายสนใจจะไปลงบ้าง
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  ชมรมอนุรักษ์การ์ตูนไทย
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  80
ชื่อตอน:  นางพญาเสน่หา
สำนักพิมพ์:  ผดุงศึกษา
ปีที่พิมพ์:  n/a
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0080.jpg
เขียนปกโดย:  พนม สุวรรณบุลย์
ราคาปก:  2.50
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  ชุดวัยหนุ่ม
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  ชมรมอนุรักษ์การ์ตูนไทย
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  81
ชื่อตอน:  นางนาคแผลงฤทธิ์
สำนักพิมพ์:  บรรณาคาร
ปีที่พิมพ์:  2498
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0081.jpg
เขียนปกโดย:  n/a
ราคาปก:  1.00
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  สามเกลอรายวันตอนที่ 5 ต่อด้วยตอนผีเปรต
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  ชมรมอนุรักษ์การ์ตูนไทย
ตอนซ้ำ:  

หน้า: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... [>>]

| เมนูหลัก | ค้นหาข้อมูล | ข้อมูลทั้งหมด | Log Out |

Powered by DBMan 2.03 Gossamer Threads Inc.