ห้องสมุดชมรมนักอ่านสามเกลอ: หนังสือที่ต้องการ

มีหนังสือที่ตรงกับความต้องการของท่านจำนวน 304 เล่ม
หน้า: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... [>>]

ลำดับที่:  62
ชื่อตอน:  ไอ้เสือหมัดตาย
สำนักพิมพ์:  ผดุงศึกษา
ปีที่พิมพ์:  2493
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0062.jpg
เขียนปกโดย:  พนม สุวรรณบุณย์
ราคาปก:  2.00
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  ท่อนหลังของปราบสมาคมลับ ในชุดวัยหนุ่ม
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  ชมรมอนุรักษ์การ์ตูนไทย
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  63
ชื่อตอน:  เทวรูปพระกาฬ
สำนักพิมพ์:  เขษมบรรณกิจ
ปีที่พิมพ์:  2495
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0063.jpg
เขียนปกโดย:  อาภรณ์ อินทรปาลิต
ราคาปก:  2.50
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  สี่สหายประมูลเทวรูปพระกาฬได้ในราคา 1000 บาท แต่เจ้าของเทวรูปซึ่งคือ พระยาพิจารณ์วรกิจ ได้เตือนไว้ว่าเทวรูปนี้ จะนำแต่เหตุร้ายมาสู่ผู้เป็นเจ้าของ
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  ชมรมอนุรักษ์การ์ตูนไทย
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  64
ชื่อตอน:  เมืองแม่ม่าย
สำนักพิมพ์:  เขษมบรรณกิจ
ปีที่พิมพ์:  2497
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0064.jpg
เขียนปกโดย:  อาภรณ์ อินทรปาลิต
ราคาปก:  1.00
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  ล่องอาฟริกาตอน 7 (ต่อด้วยตอน เจ้าสาวมรณะ)
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  ชมรมอนุรักษ์การ์ตูนไทย
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  65
ชื่อตอน:  โมโหหึงส์
สำนักพิมพ์:  เขษมบรรณกิจ
ปีที่พิมพ์:  2496
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0065.jpg
เขียนปกโดย:  อาภรณ์ อินทรปาลิต
ราคาปก:  2.50
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  เจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าคุณประสิทธิ์ ได้แอบไปติดแม่ม่ายสาวฉลวยและพรรณี แถวซอยอารี คุณหญิงวาดเริ่มรู้ระแคะระคาย ก็เลยเกิดความหึงหวง และออกสืบสวนเพื่อจะจับให้ได้คาหนังคาเขา
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  ชมรมอนุรักษ์การ์ตูนไทย
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  66
ชื่อตอน:  ปีศาจคะนอง
สำนักพิมพ์:  ผดุงศึกษา
ปีที่พิมพ์:  n/a
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0066.jpg
เขียนปกโดย:  อาภรณ์ อินทรปาลิต
ราคาปก:  2.50
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  ครึ่งแรกของปีศาจคะนอง ในชุดวัยหนุ่ม แต่มีอารัภบทที่ชุดวัยหนุ่มปัจจุบันไม่มี กว่า 30 หน้า
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  ชมรมอนุรักษ์การ์ตูนไทย
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  67
ชื่อตอน:  ไข่มุกด์ดำ
สำนักพิมพ์:  บรรณาคาร
ปีที่พิมพ์:  2502
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0067.jpg
เขียนปกโดย:  อาภรณ์ อินทรปาลิต
ราคาปก:  3.00
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  ตอนจบของธิดาพระสมุทร
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  ชมรมอนุรักษ์การ์ตูนไทย
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  68
ชื่อตอน:  ผีเปรต
สำนักพิมพ์:  บรรณาคาร
ปีที่พิมพ์:  2498
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0068.jpg
เขียนปกโดย:  จำเนียร สรฉัตร
ราคาปก:  1.00
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  สามเกลอแบบนิยายรายวัน เป็นเล่มที่ 6 เล่มต่อไปคือ ถูกจับ
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  ชมรมอนุรักษ์การ์ตูนไทย
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  69
ชื่อตอน:  ศึกมนุษย์กบ
สำนักพิมพ์:  บรรลือสาส์น
ปีที่พิมพ์:  2506
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0069.jpg
เขียนปกโดย:  อาภรณ์ อินทรปาลิต
ราคาปก:  3.00
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  ขณะที่เรือดำน้ำปรมาณูเทรเช่อร์ของอเมริกาจมลง ในเมืองไทยเรือดำน้ำขุนช้าง ก็เกิดระเบิดและจมลง ทำให้คณะพรรคสี่สหายต้องลงไปช่วยเหลือ ก่อนที่ลูกเรือขุนช้างจะหมดอากาศหายใจ ภายใน 18 ชม.
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  ชมรมอนุรักษ์การ์ตูนไทย
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  70
ชื่อตอน:  ปราบเมีย
สำนักพิมพ์:  ผดุงศึกษา
ปีที่พิมพ์:  2507
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0070.jpg
เขียนปกโดย:  อาภรณ์ อินทรปาลิต
ราคาปก:  3.00
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  ครึ่งแรกของตอนปราบเมีย ในชุดวัยหนุ่ม
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  ชมรมอนุรักษ์การ์ตูนไทย
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  71
ชื่อตอน:  นครสาป
สำนักพิมพ์:  บรรณาคาร
ปีที่พิมพ์:  2496
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0071.jpg
เขียนปกโดย:  อาภรณ์ อินทรปาลิต
ราคาปก:  2.50
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  สาหรี หุ่นผู้หญิงในห้องเก็บของโบราณ ของเจ้าคุณประสิทธิ์ฯ กลายร่างเป็นคน เพื่อขอร้องให้คณะพรรค ไปช่วยรัตนนครที่ถูกสาป
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  ชมรมอนุรักษ์การ์ตูนไทย
ตอนซ้ำ:  

หน้า: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... [>>]

| เมนูหลัก | ค้นหาข้อมูล | ข้อมูลทั้งหมด | Log Out |

Powered by DBMan 2.03 Gossamer Threads Inc.