ห้องสมุดชมรมนักอ่านสามเกลอ: หนังสือที่ต้องการ

มีหนังสือที่ตรงกับความต้องการของท่านจำนวน 304 เล่ม
หน้า: [<<] ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [>>]

ลำดับที่:  333
ชื่อตอน:  สมองกล
สำนักพิมพ์:  ประพันธ์สาส์น
ปีที่พิมพ์:  2511
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0256.jpg
เขียนปกโดย:  อาภรณ์ อินทรปาลิต
ราคาปก:  3.50
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  ศาลาโกหก) ดิเรกประดิษฐ์สมองกลที่รู้เรื่องทุกอย่าง เลยเป็นเครื่องมือของสี่นาง สืบหาเมียน้อยของสามเกลอ
ลูกชายสามเกลอ:  มีส่วน
เจ้าของ:  คุณร่มโพธิ์ [00171]
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  334
ชื่อตอน:  สลัดเขมร
สำนักพิมพ์:  ผดุงศึกษา
ปีที่พิมพ์:  2507
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0257.jpg
เขียนปกโดย:  อาภรณ์ อินทรปาลิต
ราคาปก:  3.50
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  (ศาลาโกหก) ทางทหารให้สามเกลอปลอมตัวในเรือขนส่งสินค้าเพื่อล่อสลัดเขมรให้มาปล้น
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  คุณร่มโพธิ์ [00171]
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  335
ชื่อตอน:  สี่สมิงริงโก้
สำนักพิมพ์:  ผดุงศึกษา
ปีที่พิมพ์:  2510
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0258.jpg
เขียนปกโดย:  อาภรณ์ อินทรปาลิต
ราคาปก:  3.50
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  (ศาลาโกหก) สี่สหายได้รับข่าวว่า ในชายแดนมีพวกโจรเข้าร่วมกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ จึงต้องปราบโจรคณะนี้
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  คุณร่มโพธิ์ [00171]
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  336
ชื่อตอน:  โรคมะเร็ง
สำนักพิมพ์:  ผดุงศึกษา
ปีที่พิมพ์:  2509
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0259.jpg
เขียนปกโดย:  อาภรณ์ อินทรปาลิต
ราคาปก:  3.50
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  (ศาลาโกหก) กิมหงวนเป็นโรคมะเร็ง ต้องรักษาตัวกันขนานใหญ่
ลูกชายสามเกลอ:  มีส่วน
เจ้าของ:  คุณร่มโพธิ์ [00171]
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  337
ชื่อตอน:  ล่านกตะกรุม
สำนักพิมพ์:  ผดุงศึกษา
ปีที่พิมพ์:  2510
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0260.jpg
เขียนปกโดย:  อาภรณ์ อินทรปาลิต
ราคาปก:  3.50
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  (ศาลาโกหก) มีฝูงนกตะกรุมมาทำลายไร่สี่สหาย สามเกลอต้องไปกำจัดนกฝูงนี้
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  คุณร่มโพธิ์ [00171]
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  338
ชื่อตอน:  วันชราชน
สำนักพิมพ์:  ประพันธ์สาส์น
ปีที่พิมพ์:  2511
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0261.jpg
เขียนปกโดย:  อาภรณ์ อินทรปาลิต
ราคาปก:  3.50
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  (ศาลาโกหก) เจ้าคุณปัจจนึกจัดวันชราชน เพื่อยกย่องคุณความดีของคนแก่
ลูกชายสามเกลอ:  มีส่วน
เจ้าของ:  คุณร่มโพธิ์ [00171]
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  339
ชื่อตอน:  สคส.2508
สำนักพิมพ์:  ผดุงศึกษา
ปีที่พิมพ์:  2507
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0262.jpg
เขียนปกโดย:  อาภรณ์ อินทรปาลิต
ราคาปก:  3.50
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  (ศาลาโกหก) บ้านพัชราภรณ์จัดงานขึ้นปีใหม่ 2508
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  คุณร่มโพธิ์ [00171]
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  340
ชื่อตอน:  สามเกลอหนังเหนียว
สำนักพิมพ์:  ผดุงศึกษา
ปีที่พิมพ์:  2506
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0263.jpg
เขียนปกโดย:  อาภรณ์ อินทรปาลิต
ราคาปก:  3.50
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  (ศาลาโกหก) วันเกิดเจ้าแห้ว ได้เชิญหลวงพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์ มาทำพิธีให้คณะสี่สหาย
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  คุณร่มโพธิ์ [00171]
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  341
ชื่อตอน:  ยิงเป้า
สำนักพิมพ์:  ผดุงศึกษา
ปีที่พิมพ์:  2509
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0264.jpg
เขียนปกโดย:  อาภรณ์ อินทรปาลิต
ราคาปก:  3.50
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  (ศาลาโกหก) คณะสี่สหายได้รับคำสั่งให้เป็นเพชรฆาตทหารเขมรที่ท้องสนามหลวง
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  คุณร่มโพธิ์ [00171]
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  342
ชื่อตอน:  หมอผีสมัครเล่น
สำนักพิมพ์:  ผดุงศึกษา
ปีที่พิมพ์:  2510
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0265.jpg
เขียนปกโดย:  อาภรณ์ อินทรปาลิต
ราคาปก:  3.50
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  (ศาลาโกหก) นพกับสมนึกเลี้ยงผีไว้ แต่ผีกลับไปหลอกคนอื่น
ลูกชายสามเกลอ:  มีส่วน
เจ้าของ:  คุณร่มโพธิ์ [00171]
ตอนซ้ำ:  

หน้า: [<<] ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [>>]

| เมนูหลัก | ค้นหาข้อมูล | ข้อมูลทั้งหมด | Log Out |

Powered by DBMan 2.03 Gossamer Threads Inc.