ห้องสมุดชมรมนักอ่านสามเกลอ: หนังสือที่ต้องการ

มีหนังสือที่ตรงกับความต้องการของท่านจำนวน 304 เล่ม
หน้า: [<<] ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [>>]

ลำดับที่:  293
ชื่อตอน:  ซาโฮ้วไล่ตือ
สำนักพิมพ์:  บรรณาคาร
ปีที่พิมพ์:  n/a
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0216.jpg
เขียนปกโดย:  อาภรณ์ อินทรปาลิต
ราคาปก:  n/a
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  สามเกลอเล่นงิ้ว ในงานวันเกิดของคุณหญิงวาด
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  ton@samgler.org
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  294
ชื่อตอน:  ไปสู่อนาคต
สำนักพิมพ์:  ประพันธ์สาส์น
ปีที่พิมพ์:  2510
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0217.jpg
เขียนปกโดย:  อาภรณ์ อินทรปาลิต
ราคาปก:  5
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  (ต่อจากตอน เมืองเจตภูติ) สามเกลอและลูกชายไปดู ชะตาชีวิตของตัวเอง ด้วยเครื่อง Time Machine
ลูกชายสามเกลอ:  มีส่วน
เจ้าของ:  ton@samgler.org
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  295
ชื่อตอน:  จันทรกินรา
สำนักพิมพ์:  บรรลือสาส์น
ปีที่พิมพ์:  n/a
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0218.jpg
เขียนปกโดย:  ปิยะดา
ราคาปก:  3
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  จันทรกินรา เป็นคนไข้ที่สวยที่สุดของ ดร. ดิเรก
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  ton@samgler.org
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  296
ชื่อตอน:  ผู้พิชิตเมีย 1
สำนักพิมพ์:  n/a
ปีที่พิมพ์:  n/a
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0219.jpg
เขียนปกโดย:  อาภรณ์ อินทรปาลิต
ราคาปก:  n/a
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  สี่สหายไปเที่ยวบ้านเจ๊หนอม เลยถูกสี่นางทุบตี ด้วยความน้อยใจทั้งหมดจึงหนีออกจากบ้าน ไปเช่าบ้านอยู่ใกล้ๆ บ้านของเจ๊หนอมนั่นเอง (ต่อด้วยตอน ผู้พิชิตเมีย 2)
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  ton@samgler.org
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  297
ชื่อตอน:  คนชั่วที่โลกรัก
สำนักพิมพ์:  เขษมบรรณกิจ
ปีที่พิมพ์:  n/a
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0220.jpg
เขียนปกโดย:  พ. ณ. บางพลี
ราคาปก:  n/a
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  กิมหงวนจับปากกาเป็นนักประพันธ์ โดยใช้นามปากกาว่า งูงวงช้าง
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  ton@samgler.org
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  298
ชื่อตอน:  ผู้พิชิตเมีย 2
สำนักพิมพ์:  n/a
ปีที่พิมพ์:  n/a
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0221.jpg
เขียนปกโดย:  อาภรณ์ อินทรปาลิต
ราคาปก:  n/a
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  ต่อจากตอน ผู้พิชิตเมีย 1 เป็นตอนจบ
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  ton@samgler.org
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  299
ชื่อตอน:  เขมรกำแหง
สำนักพิมพ์:  ผดุงศึกษา
ปีที่พิมพ์:  2505
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0222.jpg
เขียนปกโดย:  อาภรณ์ อินทรปาลิต
ราคาปก:  n/a
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  เหตุการณ์หลังจากที่ ศาลโลกตัดสินให้ ไทยยกเขาพระวิหารให้กับเขมร (ต่อด้วยตอน พลร่มกล้าตาย)
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  ton@samgler.org
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  300
ชื่อตอน:  พลร่มกล้าตาย
สำนักพิมพ์:  ผดุงศึกษา
ปีที่พิมพ์:  2505
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0223.jpg
เขียนปกโดย:  อาภรณ์ อินทรปาลิต
ราคาปก:  n/a
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  (ต่อจากตอน เขมรกำแหง) ตอนที่ 2 ของชุด เขมรกำแหง (ต่อด้วยตอน หน่วยใต้ดิน)
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  ton@samgler.org
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  301
ชื่อตอน:  หน่วยใต้ดิน
สำนักพิมพ์:  ผดุงศึกษา
ปีที่พิมพ์:  2505
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0224.jpg
เขียนปกโดย:  อาภรณ์ อินทรปาลิต
ราคาปก:  n/a
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  (ต่อจากตอน พลร่มกล้าตาย) ตอนที่ 3 ของชุด เขมรกำแหง (ต่อด้วยตอน เขาพระวิหาร)
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  ton@samgler.org
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  302
ชื่อตอน:  เขาพระวิหาร
สำนักพิมพ์:  ผดุงศึกษา
ปีที่พิมพ์:  2505
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0225.jpg
เขียนปกโดย:  อาภรณ์ อินทรปาลิต
ราคาปก:  n/a
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  (ต่อจากตอน หน่วยใต้ดิน) ตอนที่ 4 ของชุด เขมรกำแหง (ต่อด้วยตอน สายลับจำเป็น)
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  ton@samgler.org
ตอนซ้ำ:  

หน้า: [<<] ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [>>]

| เมนูหลัก | ค้นหาข้อมูล | ข้อมูลทั้งหมด | Log Out |

Powered by DBMan 2.03 Gossamer Threads Inc.