ห้องสมุดชมรมนักอ่านสามเกลอ: หนังสือที่ต้องการ

มีหนังสือที่ตรงกับความต้องการของท่านจำนวน 304 เล่ม
หน้า: [<<] ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... [>>]

ลำดับที่:  253
ชื่อตอน:  เจ้าแห้วบวช
สำนักพิมพ์:  ประพันธ์สาส์น
ปีที่พิมพ์:  2511
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/jaoheaw.jpg
เขียนปกโดย:  อาภรณ์ อินทรปาลิต
ราคาปก:  3.50
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  (ศาลาโกหก) เจ้าแห้วอยากจะบวช คุณหญิงวาดเลยเป็นเจ้าภาพให้
ลูกชายสามเกลอ:  มีส่วน
เจ้าของ:  คุณร่มโพธิ์
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  254
ชื่อตอน:  ศึกสองตระกูล
สำนักพิมพ์:  บรรลือสาส์น
ปีที่พิมพ์:  n/a
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0177.jpg
เขียนปกโดย:  ปิยะดา
ราคาปก:  3
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  เกิดการต่อสู้ระหว่างตระกูลการุณวงศ์และมโนมัย
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  ton@samgler.org
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  255
ชื่อตอน:  เศรษฐีวันเดียว
สำนักพิมพ์:  บรรลือสาส์น
ปีที่พิมพ์:  n/a
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0178.jpg
เขียนปกโดย:  ปิยะดา
ราคาปก:  3
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  เจ้าแห้วเกิดไปนินทาเจ้านายโดยรู้ถึงพวกสามเกลอเข้า และเกิดเห็นใจในความเป็นคนรับใช้ของเจ้าแห้ว จึงยอมให้เจ้าแห้วสมมุติเป็นเสี่ยกิมหงวนหนึ่งวัน
ลูกชายสามเกลอ:  มีส่วน
เจ้าของ:  ton@samgler.org
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  256
ชื่อตอน:  ปลุกผี
สำนักพิมพ์:  บรรลือสาส์น
ปีที่พิมพ์:  n/a
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0179.jpg
เขียนปกโดย:  ปิยะดา
ราคาปก:  3
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  เสี่ยชุนเพื่อนของสามเกลอได้มา ขอร้องดิเรกให้ช่วยชุปชีวิตเมียของตน ที่เสียชีวิตแบบตายทั้งกลม และทำให้เกิดเรื่องขนพองสยองเกล้าขึ้น
ลูกชายสามเกลอ:  มีส่วน
เจ้าของ:  ton@samgler.org
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  257
ชื่อตอน:  โรคขี้ขะโมย
สำนักพิมพ์:  ประพันธ์สาส์น
ปีที่พิมพ์:  2509
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0180.jpg
เขียนปกโดย:  n/a
ราคาปก:  3
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  นิกรเกิดเป็นโรคประสาทคือโรคขี้ขโมย ทำให้พวกสามเกลอไปขอร้องบ้านข้างเคียงให้ช่วยเหลือ โดยการให้นิกรและกิมหงวน(ถูกนิกรช่วย) เข้าไปขโมยของในบ้านอย่างสะดวก แต่เมื่อนิกรเข้าไปขโมยข้าว กลับเจอกับผีโครงกระดูก ทำให้ตกใจสลบไปและหายจากโรคขี้ขโมย
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  ton@samgler.org
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  258
ชื่อตอน:  แดนคนดุ
สำนักพิมพ์:  บรรลือสาส์น
ปีที่พิมพ์:  n/a
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0181.jpg
เขียนปกโดย:  ปิยะดา
ราคาปก:  3
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  สามเกลอได้ปลอมตัวเป็นพ่อค้าเข้าไปในเมืองเถื่อน เพื่อจับกุมตัวนายร้อยคนหนึ่ง
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  ton@samgler.org
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  259
ชื่อตอน:  กระแทกไหล่ดาวหนัง
สำนักพิมพ์:  บรรลือสาส์น
ปีที่พิมพ์:  n/a
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0182.jpg
เขียนปกโดย:  ปิยะดา
ราคาปก:  3
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  จอน เวนย์ ดาราหนังได้มาพักที่โรงแรม "สี่สหาย" และได้ตกลงร่วมกับสี่สหายในการสร้างหนังเรื่องหนึ่ง โดยจะถ่ายทำในกรุงเทพ โดยสี่สหายต้องเขียนเช็คเป็นค่าตัวให้ล่วงหน้า ภายหลังปรากฎว่ากลายเป็นจอน เวนย์ ตัวปลอมและถูกจับตัวได้
ลูกชายสามเกลอ:  มีส่วน
เจ้าของ:  ton@samgler.org
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  260
ชื่อตอน:  แม่มดจำเป็น
สำนักพิมพ์:  บรรลือสาส์น
ปีที่พิมพ์:  n/a
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0183.jpg
เขียนปกโดย:  ปิยะดา
ราคาปก:  3
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  นิกรและประไพได้ทะเลาะกันอย่างรุนแรง ต่อมาประไพเกิดไปได้วิชาแม่มด โดยบังเอิญ จึงกลับมาแก้แค้น
ลูกชายสามเกลอ:  มีส่วน
เจ้าของ:  ton@samgler.org
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  261
ชื่อตอน:  เสือลำบาก
สำนักพิมพ์:  บรรลือสาส์น
ปีที่พิมพ์:  2510
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0184.jpg
เขียนปกโดย:  ปิยะดา
ราคาปก:  3
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  เกิดการปล้นธนาคารขึ้นโดยเสือยงและเสือยอด โดยเสือยงถูกยิงบาดเจ็บสาหัสขณะหลบหนี ทำให้เสือยอดไปจี้ตัวหมอดิเรกมา เพื่อรักษาเสือยงซึ่งเป็นพี่ชาย และสามเกลอได้ตามไปช่วยเหลือ และจับโจรได้ทั้งหมด
ลูกชายสามเกลอ:  มีส่วน
เจ้าของ:  ton@samgler.org
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  262
ชื่อตอน:  หมอกร
สำนักพิมพ์:  บรรลือสาส์น
ปีที่พิมพ์:  n/a
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0185.jpg
เขียนปกโดย:  ปิยะดา
ราคาปก:  3
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  นิกรได้ขอห้องแถวของคุณหญิงวาด เพื่อเปิดรักษาโรคด้วยยาแผนโบราณโดยมีกิมหงวนเป็นผู้ช่วย สุดท้ายก็ถูกจับ เนื่องจากไม่มีใบประกอบโรคศิลป์
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  ton@samgler.org
ตอนซ้ำ:  

หน้า: [<<] ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... [>>]

| เมนูหลัก | ค้นหาข้อมูล | ข้อมูลทั้งหมด | Log Out |

Powered by DBMan 2.03 Gossamer Threads Inc.