ห้องสมุดชมรมนักอ่านสามเกลอ: หนังสือที่ต้องการ

มีหนังสือที่ตรงกับความต้องการของท่านจำนวน 304 เล่ม
หน้า: [<<] ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... [>>]

ลำดับที่:  102
ชื่อตอน:  ไกรทองสองเกลอ
สำนักพิมพ์:  บรรณาคาร
ปีที่พิมพ์:  2502
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0113.jpg
เขียนปกโดย:  อาภรณ์ อินทรปาลิต
ราคาปก:  3.00
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  คุณหญิงวาดบนกับหลวงพ่อโสธร ให้เจ้าคุณประสิทธิ์หายป่วย ทำให้สี่สหายต้องไปรำแก้บนที่วัดของหลวงพ่อ ก็พอดีมีการปราบจรเข้ที่ท่าน้ำหน้าวัด เป็นจรเข้ยักษ์ที่อยู่ยงคงกระพัน เมื่อหมอผีถูกจรเข้คาบไปกิน สี่สหายก็เลยต้องปราบจรเข้แทน
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  ชมรมอนุรักษ์การ์ตูนไทย
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  103
ชื่อตอน:  ข้างขึ้นเดือนหงาย
สำนักพิมพ์:  ผดุงศึกษา
ปีที่พิมพ์:  2495
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0102.jpg
เขียนปกโดย:  พนม สุวรรณบุลย์
ราคาปก:  1.00
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  รวมตอนย่อยหลายๆ ตอน เช่นตุ๊กตาผี น่าจะอยู่ในชุดวัยหนุ่ม
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  ชมรมอนุรักษ์การ์ตูนไทย
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  104
ชื่อตอน:  ถ้ำมหาสมบัติ
สำนักพิมพ์:  บรรณาคาร
ปีที่พิมพ์:  2501
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0103.jpg
เขียนปกโดย:  อาภรณ์ อินทรปาลิต
ราคาปก:  2.00
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  ลุงย้อยพรานป่าเข้ามาขอข้าวกินที่บ้านสี่สหาย แล้วตอบแทนบุญคุญด้วยการพาไปหาสมบัติพระสุรีย์ (เลียนแบบสมบัติพระศุลี) ที่ดงพญาเย็น เจอกับอัมพา คนป่าที่ถูกแย่งตำแหน่งหัวหน้าเผ่าไป จึงพากันช่วยเหลือให้เป็นหัวหน้าเผ่าเหมือนเดิม ผลสุดท้ายเจอสมบัติแต่เป็นของเก๊ทั้งหมด เพราะคนป่ารุ่นก่อนๆเอาไปขายหมดแล้ว
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  ชมรมอนุรักษ์การ์ตูนไทย
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  105
ชื่อตอน:  เที่ยวทางไกล
สำนักพิมพ์:  ผดุงศึกษา
ปีที่พิมพ์:  2494
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0104.jpg
เขียนปกโดย:  พนม สุวรรณบุลย์
ราคาปก:  2.50
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  ครึ่งแรกของตอนเที่ยวทางไกล ในชุดวัยหนุ่ม ต่อด้วยตอนสามเกลอแก้บน
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  ชมรมอนุรักษ์การ์ตูนไทย
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  106
ชื่อตอน:  ถอดวิญญาณ
สำนักพิมพ์:  ผดุงศึกษา
ปีที่พิมพ์:  2494
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0105.jpg
เขียนปกโดย:  อาภรณ์ อินทรปาลิต
ราคาปก:  2.50
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  ชุดวัยหนุ่ม
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  ชมรมอนุรักษ์การ์ตูนไทย
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  107
ชื่อตอน:  สามเกลอเลี้ยงไก่
สำนักพิมพ์:  ผดุงศึกษา
ปีที่พิมพ์:  2495
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0106.jpg
เขียนปกโดย:  อาภรณ์ อินทรปาลิต
ราคาปก:  2.50
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  ครึ่งแรกของตอนสามเกลอเลี้ยงไก่ ในชุดวัยหนุ่ม ต่อด้วยตอนพ่อค้าไก่
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  ชมรมอนุรักษ์การ์ตูนไทย
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  108
ชื่อตอน:  ตุ๊กตาเนรมิตร
สำนักพิมพ์:  ผดุงศึกษา
ปีที่พิมพ์:  2493
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0107.jpg
เขียนปกโดย:  อาภรณ์ อินทรปาลิต
ราคาปก:  2.00
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  ครึ่งหลังของตอนหมอวิเศษ ในชุดวัยหนุ่ม
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  ชมรมอนุรักษ์การ์ตูนไทย
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  109
ชื่อตอน:  ล่องอาฟริกา (ล่องอาฟริกา 1)
สำนักพิมพ์:  เขษมบรรณกิจ
ปีที่พิมพ์:  2497
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0108.jpg
เขียนปกโดย:  อาภรณ์ อินทรปาลิต
ราคาปก:  1.00
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  n/a
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  ชมรมอนุรักษ์การ์ตูนไทย
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  110
ชื่อตอน:  หนีแรดปะจระเข้ (ล่องอาฟริกา 2)
สำนักพิมพ์:  เขษมบรรณกิจ
ปีที่พิมพ์:  2497
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0109.jpg
เขียนปกโดย:  อาภรณ์ อินทรปาลิต
ราคาปก:  1.00
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  n/a
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  ชมรมอนุรักษ์การ์ตูนไทย
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  111
ชื่อตอน:  ล่าสิงห์โต (ล่องอาฟริกา 3)
สำนักพิมพ์:  เขษมบรรณกิจ
ปีที่พิมพ์:  2497
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0110.jpg
เขียนปกโดย:  อาภรณ์ อินทรปาลิต
ราคาปก:  1.00
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  n/a
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  ชมรมอนุรักษ์การ์ตูนไทย
ตอนซ้ำ:  

หน้า: [<<] ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... [>>]

| เมนูหลัก | ค้นหาข้อมูล | ข้อมูลทั้งหมด | Log Out |

Powered by DBMan 2.03 Gossamer Threads Inc.