ห้องสมุดชมรมนักอ่านสามเกลอ: หนังสือที่ต้องการ

มีหนังสือที่ตรงกับความต้องการของท่านจำนวน 17 เล่ม
หน้า: [<<] 1 2

ลำดับที่:  244
ชื่อตอน:  นักเรียนนายร้อย
สำนักพิมพ์:  ผดุงศึกษา
ปีที่พิมพ์:  2492
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/rak0011.jpg
เขียนปกโดย:  วารินทร์
ราคาปก:  3.00
ประเภท:  รักโศก
ข้อมูล:  นิยายเรื่องแรกของ ป.อินทรปาลิต ที่ได้รับการตีพิมพ์ (เล่มนี้ผดุงศึกษานำมาพิมพ์จำหน่ายซ้ำ)
ลูกชายสามเกลอ:  n/a
เจ้าของ:  ton@samgler.org
ตอนซ้ำ:  ใช่

ลำดับที่:  245
ชื่อตอน:  ผู้ดีแปดสาแหรก
สำนักพิมพ์:  ผดุงศึกษา
ปีที่พิมพ์:  2497
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/rak0012.jpg
เขียนปกโดย:  วารินทร์ สุทธิสิทธ
ราคาปก:  3.50
ประเภท:  รักโศก
ข้อมูล:  เป็นเรื่องถูกนำไปทำละครทางวิทยุ
ลูกชายสามเกลอ:  n/a
เจ้าของ:  ton@samgler.org
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  246
ชื่อตอน:  ไพร่-ผู้ดี
สำนักพิมพ์:  บรรณาคาร
ปีที่พิมพ์:  2497
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/rak0013.jpg
เขียนปกโดย:  สมบุญ
ราคาปก:  3.50
ประเภท:  รักโศก
ข้อมูล:  
ลูกชายสามเกลอ:  n/a
เจ้าของ:  ton@samgler.org
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  247
ชื่อตอน:  เวรสนอง
สำนักพิมพ์:  บรรณาคาร
ปีที่พิมพ์:  2497
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/rak0014.jpg
เขียนปกโดย:  สมบุญ
ราคาปก:  3.50
ประเภท:  รักโศก
ข้อมูล:  เป็นตอบจบของเรื่องไพร่-ผู้ดี
ลูกชายสามเกลอ:  n/a
เจ้าของ:  ton@samgler.org
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  248
ชื่อตอน:  ราตรีวิปโยค
สำนักพิมพ์:  บรรณาคาร
ปีที่พิมพ์:  2498
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/rak0015.jpg
เขียนปกโดย:  สมบุญ
ราคาปก:  2.00
ประเภท:  รักโศก
ข้อมูล:  
ลูกชายสามเกลอ:  n/a
เจ้าของ:  ton@samgler.org
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  249
ชื่อตอน:  ลูกสาวใช้
สำนักพิมพ์:  ประมวลสาส์น
ปีที่พิมพ์:  2503
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/rak0016.jpg
เขียนปกโดย:  ฉลอง
ราคาปก:  3.00
ประเภท:  รักโศก
ข้อมูล:  
ลูกชายสามเกลอ:  n/a
เจ้าของ:  ton@samgler.org
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  250
ชื่อตอน:  หมอลามก
สำนักพิมพ์:  ผดุงศึกษา
ปีที่พิมพ์:  2496
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/rak0017.jpg
เขียนปกโดย:  มงคล
ราคาปก:  2.50
ประเภท:  รักโศก
ข้อมูล:  
ลูกชายสามเกลอ:  n/a
เจ้าของ:  ton@samgler.org
ตอนซ้ำ:  

หน้า: [<<] 1 2

| เมนูหลัก | ค้นหาข้อมูล | ข้อมูลทั้งหมด | Log Out |

Powered by DBMan 2.03 Gossamer Threads Inc.