ห้องสมุดชมรมนักอ่านสามเกลอ: หนังสือที่ต้องการ

มีหนังสือที่ตรงกับความต้องการของท่านจำนวน 16 เล่ม
หน้า: 1 2 [>>]

ลำดับที่:  155
ชื่อตอน:  ซุปเปอร์แมนแกละ 90
สำนักพิมพ์:  บรรณาคาร
ปีที่พิมพ์:  2497
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/nit0001.jpg
เขียนปกโดย:  อาภรณ์ อินทรปาลิต
ราคาปก:  1.00
ประเภท:  นิทาน
ข้อมูล:  ตอนขุนพลสู้ยับ
ลูกชายสามเกลอ:  n/a
เจ้าของ:  คุณขจรพันธุ์ ยอดโพธิ์
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  156
ชื่อตอน:  ซุปเปอร์แมนแกละ 40
สำนักพิมพ์:  บรรณาคาร
ปีที่พิมพ์:  2497
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/nit0002.jpg
เขียนปกโดย:  อาภรณ์ อินทรปาลิต
ราคาปก:  1.00
ประเภท:  นิทาน
ข้อมูล:  ตอนศึกหัวใจ
ลูกชายสามเกลอ:  n/a
เจ้าของ:  คุณขจรพันธุ์ ยอดโพธิ์
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  181
ชื่อตอน:  ขุนทัพอ้ายลาว 7
สำนักพิมพ์:  ประมวลสาส์น
ปีที่พิมพ์:  2503
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/nit0003.jpg
เขียนปกโดย:  ฉลอง
ราคาปก:  3.00
ประเภท:  นิทาน
ข้อมูล:  n/a
ลูกชายสามเกลอ:  n/a
เจ้าของ:  คุณขจรพันธุ์ ยอดโพธิ์
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  182
ชื่อตอน:  ขุนทัพอ้ายลาว 9
สำนักพิมพ์:  ประมวลสาส์น
ปีที่พิมพ์:  2503
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/nit0004.jpg
เขียนปกโดย:  ฉลอง
ราคาปก:  3.00
ประเภท:  นิทาน
ข้อมูล:  n/a
ลูกชายสามเกลอ:  n/a
เจ้าของ:  คุณขจรพันธุ์ ยอดโพธิ์
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  183
ชื่อตอน:  ขุนทัพอ้ายลาว 11
สำนักพิมพ์:  ประมวลสาส์น
ปีที่พิมพ์:  2503
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/nit0005.jpg
เขียนปกโดย:  ฉลอง
ราคาปก:  3.00
ประเภท:  นิทาน
ข้อมูล:  n/a
ลูกชายสามเกลอ:  n/a
เจ้าของ:  คุณขจรพันธุ์ ยอดโพธิ์
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  184
ชื่อตอน:  ขุนทัพอ้ายลาว 13
สำนักพิมพ์:  ประมวลสาส์น
ปีที่พิมพ์:  2503
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/nit0006.jpg
เขียนปกโดย:  ฉลอง
ราคาปก:  3.00
ประเภท:  นิทาน
ข้อมูล:  n/a
ลูกชายสามเกลอ:  n/a
เจ้าของ:  คุณขจรพันธุ์ ยอดโพธิ์
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  219
ชื่อตอน:  อภินิหารตุ๊ดตู่ 2
สำนักพิมพ์:  ประมวลสาส์น
ปีที่พิมพ์:  2499
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/nit0007.jpg
เขียนปกโดย:  วารินทร์ และ พนม สุวรรบุณย์
ราคาปก:  2
ประเภท:  นิทาน
ข้อมูล:  
ลูกชายสามเกลอ:  n/a
เจ้าของ:  ton@samgler.org
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  220
ชื่อตอน:  อภินิหารตุ๊ดตู่ 3
สำนักพิมพ์:  ประมวลสาส์น
ปีที่พิมพ์:  2499
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/nit0008.jpg
เขียนปกโดย:  วารินทร์ และ พนม สุวรรบุณย์
ราคาปก:  2
ประเภท:  นิทาน
ข้อมูล:  
ลูกชายสามเกลอ:  n/a
เจ้าของ:  ton@samgler.org
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  221
ชื่อตอน:  อภินิหารตุ๊ดตู่ 5
สำนักพิมพ์:  ประมวลสาส์น
ปีที่พิมพ์:  2499
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/nit0009.jpg
เขียนปกโดย:  วารินทร์ และ พนม สุวรรบุณย์
ราคาปก:  2
ประเภท:  นิทาน
ข้อมูล:  
ลูกชายสามเกลอ:  n/a
เจ้าของ:  ton@samgler.org
ตอนซ้ำ:  

ลำดับที่:  222
ชื่อตอน:  อภินิหารตุ๊ดตู่ 6
สำนักพิมพ์:  ประมวลสาส์น
ปีที่พิมพ์:  2499
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/nit0010.jpg
เขียนปกโดย:  วารินทร์ และ พนม สุวรรบุณย์
ราคาปก:  2
ประเภท:  นิทาน
ข้อมูล:  
ลูกชายสามเกลอ:  n/a
เจ้าของ:  ton@samgler.org
ตอนซ้ำ:  

หน้า: 1 2 [>>]

| เมนูหลัก | ค้นหาข้อมูล | ข้อมูลทั้งหมด | Log Out |

Powered by DBMan 2.03 Gossamer Threads Inc.