Home Page
samgler connection members information discuss library misc. web board contact us

สามเกลอคอลเล็คชั่น #1
สมาชิกผู้ไม่ประสงค์จะออกนามท่านหนึ่ง email มาถามผมว่า web site ของชมรม เอาแต่สามเกลอตอนเก่าๆ มาลง ไม่คิดจะเอาสามเกลอที่ไม่เก่ามากมาลงหรือ เพราะเขาก็สะสมไว้มากมายเหมือนกัน ผมก็เลยตอบไปว่า ผมยินดีจะลงให้ทุกอย่าง ยกเว้นเนื้อเรื่องของสามเกลอชุดวัยหนุ่ม และอีกหลาย สนพ ที่มีขายอยู่จนถึงปัจจุบัน เพราะทางชมรมต้องการสนับสนุนให้ สนพ เหล่านั้น พิมพ์สามเกลอออกมาให้พวกเราอ่านเยอะๆ ไม่ใช่ไปตัดทางทำมาหากินของเขา

ถ้าเป็นหน้าปก หรือ ข้อมูลอื่นๆ ใด ทาง web site ยินดีลงให้เต็มที่ แต่จะต้องรอคิวกันนิดนึง ข้อมูลสามเกลอที่มีคนส่งมาให้ผมนั้นเยอะเหลือเกิน สมาชิกท่านนี้เลยถ่ายรูปปกสามเกลอที่เขามีอยู่ ส่งมาให้เพื่อนๆ ได้ดูกัน สามเกลอที่สมาชิกท่านนี้สะสมก็ถือว่าหายากเหมือนกันนะครับ บางรูปอาจจะมีเล่มซ้ำกันบ้าง คงไม่ว่าอะไรกันนะครับ

ใครที่อยากจะส่ง หน้าปกของสามเกลอที่ตัวเองสะสม แต่ไม่มี Scanner ก็ใช้วิธีถ่ายรูปแบบนี้ก็ได้นะครับ ถ้าเล่มไหนหายากมากๆ ทางชมรมจะยก Scanner ไปสแกนให้ถึงที่บ้านเลยครับ ใครมีหน้าปกอะไรก็ส่งเข้ามาได้ ซ้ำไม่ซ้ำค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่ง

Webmaster
14/06/2001

All contents in this web site are intended for private use and educational purpose only. Our main objectives are to promote SamGler to cyberspace sufers and to memorize Por Intalapalit, one of the greatest writers in Thai fiction history.