Home Page
samgler connection members information discuss library misc. web board contact us

เมื่อ 2 ชมรมพบกัน
หลังจาก "สามเกลอสัญจรครั้งที่ 1" ที่พงหลี ทางชมรมนักอ่านสามเกลอ และชมรมอนุรักษ์การ์ตูนไทย ได้พบกับอาจารย์วิชิตวงศ์อีกครั้งหนึ่ง ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยมี คุณลุงจุก เบี้ยวสกุล และคุณพลแห่งข่าวสด นักเขียนการ์ตูนชื่อดัง คุณอาวัชร ดิสสะมาน นักสะสมการ์ตูนของต่างประเทศ คุณเริงไชย พุทธาโร เจ้าของหนังสือ "ป. อินทรปาลิต ชีวิตของคนขายฝัน" คุณสุระ นิยมวัน ประธานกรรมการบริหารของน้ำมันพืชโอลีน และอาจารย์เอนก นาวิกมูล มาร่วมงานด้วย

ภายในงานก็มีการแลกเปลี่ยนหนังสือสามเกลอกันชื่นชมอีกเช่นเคย และได้รับความรู้เรื่องเก่าๆ จากอาจารย์วิชิตวงศ์อีกด้วย
All contents in this web site are intended for private use and educational purpose only. Our main objectives are to promote SamGler to cyberspace sufers and to memorize Por Intalapalit, one of the greatest writers in Thai fiction history.