Home Page
samgler connection members information discuss library misc. web board contact us

เฮฮากับสามเกลอJ11: จากตอน "ผู้ดีตกยาก"
ช่วยขบร่วมขันโดย: Webmaster(00001)
เกริ่นเรื่อง: สามเกลอหนีออกจากบ้าน ไปขอเช่าบ้านจากเจ้าคุณกำแหงฯ ก่อนจะให้เช่า จึงมีการซักประวัติกันเล็กน้อย


.....เจ้าคุณยิ้มเล็กน้อย เปลี่ยนสายตามาที่พล

"เธอมีอาชีพอะไร คุณพล?"

"กระผมเรียนให้ทราบเมื่อกี้นี้แล้วยังไงล่ะครับ ว่ากระผมเป็นช่างเขียน"

"อ้อ--ขอโทษ แล้วคุณกิมหงวนล่ะ เป็นช่างเขียนเหมือนกันเรอะ?"

อาเสี่ยยิ้มอย่างแห้งแล้ง

"มิได้ครับ กระผมเป็นนักประพันธ์"

เจ้าคุณกำแหงฯ ดูเหมือนจะไม่เชื่อ

"ใช้นามปากกาว่าอะไร?"

"แฮ่ะ--แฮ่ะ ถ้าแต่งเรื่องโลดโผนใช้ "ธรณีสูบ" ครับ ถ้าเรื่องรักใช้ "งวงตาล" ถ้าเรื่องโศกใช้ "โศกระย้า" ถ้าเรื่องลึกลับใช้ "จูจินเจา" ครับ"

พลกับนิกรเกือบจะกลั้นหัวเราะไม่ได้

"เอ--ไม่ยักเคยได้ยินนามปากกาของเธอ แต่งมากี่เรื่องแล้วละ"

อาเสี่ยยิ้มอย่างภาคภูมิ

"ยังเลยครับ เพิ่งหัดเขียนได้สองสามวัน".....
All contents in this web site are intended for private use and educational purpose only. Our main objectives are to promote SamGler to cyberspace surfers and to memorize Por Intalapalit, one of the greatest writers in Thai fiction history.