Home Page
samgler connection members information discuss library misc. web board contact us

อารัมภบท ป. อินทรปาลิต

ที่มา: ศาลาโกหก ฉบับ สามเกลอตอน จอมจักรยาน
โดย: ป. อินทรปาลิต
  ตีพิมพ์บน Internet โดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อการศึกษา
พิมพ์โดย: คุณบุ๊คไม่มีประเทศไหนในโลกที่ประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขเหมือนอย่าง "ไทยแลนด์" หรือประเทศไทยที่รักของเรา ทุกหนทุกแห่งที่ไตรรงค์โบกสะบัดพลิ้วเหนือดินแดนนั้น ก็หมายความถึงความผาสุกของพี่น้องชาวไทยทั้งหลาย ทุกคนต่างมีสิทธิเสรีภาพ ใครอยากค้าขายค้า…..ใครอยากทำนาทำ….ใครอยากทำไร่ทำ…ใครอยากรับราชการรับ….ใครอยากเป็นครูเป็น รวมความแล้วใครอยากจะทำมาหากินอย่างไรที่ไม่ผิดกฎหมายแล้ว ย่อมทำได้ทั้งสิ้น แต่ไม่ใช่หมายความว่า ใครอยากค้าเฮโรอีนค้า…ใครอยากพิมพ์แบ๊งค์ปลอมพิมพ์ ใครอยากอย่างนี้ก็ต้องมีธุระไปติดคุก เพราะมันเป็นอาชีพที่ผิดกฎหมายหรือโปลิศเขาไม่ยอมให้ทำ

ฝรั่งอยู่เมืองนอกมีรายได้คิดเฉลี่ยแล้ววันนะ ประมาณ 400 บาท แต่ฐานะของเขายากจนมาก ทั้งนี้เพราะเครื่องอุปโภคแพงหูดับนั่นเอง โดยเฉพาะเครื่องบริโภค หรือพูดกันง่ายๆ คือของแพงกว่าเมืองเรามาก แต่เมื่อเขาถูกส่งมาทำงานเมืองไทยและพาครอบครัวมาด้วย เขาได้รับความตื่นเต้นแปลกใจเป็นที่สุดที่เมืองไทยเราอุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารสดคาวนานาชนิด หมูเห็ดเป็ดไก่ ปลา เนื้อวัว ตลอดจนกุ้งหรือไข่ไก่มีมากมายเกลี่อนตลาด ถ้ามีเงินแล้วจะซื้อไก่มากินวันละ ๑๐๐ ตัว หรือซื้อไข่ไก่มากินวันละ ๑,๐๐๐ ฟองก็ยังไหว ถึงหมูแพงก็มีขายเพียงพอและยังถูกกว่าเนื้อหมูเมืองนอก ผักต่างๆ ก็ถูกแสนถูก ฝรั่งถึงกับบอกว่าไม่อยากกลับบ้านเกิดเมืองนอนของเขาเลย อยู่เมืองไทยมีเงินเก็บทุกเดือน ได้เต๊ะท่าในฐานที่เป็นคนผิวขาว ถึงคนไทยชั้นปัญญาชนไม่เกรงกลัวฝรั่ง แต่คนไทยที่โง่เขลาอีกมากมายที่เคารพนบนอบฝรั่งตาน้ำข้าว และเห็นฝรั่งเป็นเทวดาก็ยังเกรงกลัว

ผืนแผ่นดินไทยให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่คนไทยตลอดกาล และยิ่งกว่านี้ยังให้ความสุขสบายแก่คนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่เมืองไทยชั่วคราว หรือเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร สำหรับคนไทยเรานั่นไม่มีปัญหาอะไร ทุกคนย่อมซาบซื้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสมอ เรามีความสุขด้วยพระบารมี ด้วยความเอาใจใส่ดูและของรัฐบาล

แต่ชาวต่างด้าวบางคนหรือนับพันนับหมื่นคนขาดความกตัญญูในเรื่องนี้ เขามั่งมีศรีสุขอยู่บนผืนแผ่นดินไทย มีฐานะเป็นปึกแผ่นมั่นคง มีสิทธิอิสระเหมือนกับคนไทยทั้งหลาย แต่เขาตำหนิรัฐบาลไทย บางดีก็ดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ บุคคลจำพวกนี้ตำรวจน่าจะสอดส่องดูพฤติการณ์ของเขา เมื่อมีหลักฐานเพียงพอก็จัดการจับกุมส่งเขากลับไปยังบ้านเกิดเมืองนอนของเขา คนต่างด้าวที่มีความกตัญญูสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสำนึกในบุญคุณของรัฐบาลจะได้หมดมลทิน

ผมขอเขียนซ้ำลงไปอีกว่า…… ผืนแผ่นดินไทยให้ความร่มเย็นเป็นสุดแก่คนไทยตลอดกาล และยิ่งกว่านั้นยังให้ความสุขสบายแก่คนต่างด้าวที่เขามาอยู่ในเมืองไทยชั่วคราวหรือเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร

ธงไตรรงค์ของเราสีสวยที่สุด แต่ถ้าวันหนึ่งธงไตรรงค์ถูกลดลงและเปลี่ยนเป็นธงชาติอื่น พวกเราจะสุขสบายเช่นนี้ได้อย่างอย่างไร

พี่น้องชาวไทยทั้งหลายจงสังวรณ์ไว้เถิดว่า ขณะนี้เราอย่าหวังสันติภาพจนเกินไปนัก สงครามจากประเทศเพื่อนบ้านอาจจะลุกลามเข้ามาในอาณาจักรของเราก็ได้ และเมื่อนนั้นคนไทยทั้งชาติจะต้องเดือนร้อนไปตามกัน ความหวังที่จะพึ่งผู้อื่นนั้น เป็นความหวังอย่างลมๆ แล้งๆ ท่านผู้อ่านที่มีอายุในราว ๓๕ ปี ขึ้นไปคงจะจำอดีตของไทยเราได้มีสงครามอาเซียบูรพาคือ สงครามโลกครั้งที่สองเป็นบทเรียนอันมีค่ายิ่งของเราแล้ว เมื่อกองทัพของสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิญี่ปุ่นบุกเข้ายึดประเทศไทย ไม่ปรากฎว่ามีชาติหนึ่งชาติใดให้ความช่วยเหลือเราเลยทั้งๆ ที่เขาให้คำมั่นสัญญาไว้ว่า ถ้าญี่ปุ่นบุกเมื่อไรจะช่วยเรา เราได้รับแต่โทรเลขสั้นๆ ที่แจ้งมาว่า ช่วยอะไรไม่ได้ขอให้ช่วยตัวเอง

ผู้ที่หวังพึ่งผู้อื่นนั้นคือผู้ที่ประมาท ไม่มีอะไรที่จะแน่นอนหรือดีกว่าเราต้องช่วยตัวเราเอง สัญญาต่างๆ ที่ทำกันไว้นั้นอาจจะเป็นเศษกระดาษเมื่อไรก็ได้ ไทยจะเป็นไทยชั่วหล้าฟ้าดินก็เพราะไทยร่วมรักสามัคคีต่อกัน ร่วมมือร่วมใจกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ถ้าเป็นเช่นนี้ได้แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าใครจะบุกรุกรานเรา เพราะเราทุกคนพร้อมที่จะยอมตายเพื่อ ชาติ, ศาสนา, พระมหากษัตริย์ ของเรานั่นเอง

ป.อินทรปาลิต
พ.ศ.๒๕๐๗

All contents in this web site are intended for private use and educational purpose only. Our main objectives are to promote SamGler to cyberspace surfers and to memorize Por Intalapalit, one of the greatest writers in Thai fiction history.