ห้องสมุดชมรมนักอ่านสามเกลอ: หนังสือที่ต้องการ

มีหนังสือที่ตรงกับความต้องการของท่านจำนวน 1 เล่ม

ลำดับที่:  21
ชื่อตอน:  พรายทะเล
สำนักพิมพ์:  บรรณาคาร
ปีที่พิมพ์:  2498
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0021.jpg
เขียนปกโดย:  อาภรณ์ อินทรปาลิต
ราคาปก:  3.50
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  พิมพ์ครั้งแรก - เรือสินธุมงคลผจญสัตว์ยักษ์ ในทะเลแถวระยอง คณะพรรคทราบข่าวเลยเอาเรือสี่สหาย ออกล่าเจ้าพรายทะเลตัวนี้ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกิ้งก่ายักษ์
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  ชมรมอนุรักษ์การ์ตูนไทย
ตอนซ้ำ:  

| เมนูหลัก | ค้นหาข้อมูล | ข้อมูลทั้งหมด | Log Out |

Powered by DBMan 2.03 Gossamer Threads Inc.