ห้องสมุดชมรมนักอ่านสามเกลอ: หนังสือที่ต้องการ

มีหนังสือที่ตรงกับความต้องการของท่านจำนวน 1 เล่ม

ลำดับที่:  122
ชื่อตอน:  จอมเวหา
สำนักพิมพ์:  เพลินจิตต์
ปีที่พิมพ์:  2484
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0122.jpg
เขียนปกโดย:  เสน่ห์ คล้ายเคลื่อน
ราคาปก:  0.35
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  (พิมพ์ครั้งแรก 31 ม.ค. 2484) เป็นตอนต่อจากฟ้าถล่ม ชุดวัยหนุ่ม หลังจากสามเกลอหายจากอาการบาดเจ็บ กลับมาเข้าประจำการ ก็ทราบข่าวว่า ร.อ. วัวมา หรือจอมเวหา มาแก้แค้นแทน ร.ท. แตงดอง หรืออ้ายหางเขียว ที่พ่ายแพ้ให้กับกิมหงวน แม้ว่าพึ่งจะหายจากการบาดเจ็บ และถูกสั่งห้าม กิมหงวนก็แอบนำเครื่องบิน ออกไปต่อสู้กับจอมเวหาจนได้
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  คุณเอนก นาวิกมูล
ตอนซ้ำ:  

| เมนูหลัก | ค้นหาข้อมูล | ข้อมูลทั้งหมด | Log Out |

Powered by DBMan 2.03 Gossamer Threads Inc.