ห้องสมุดชมรมนักอ่านสามเกลอ: หนังสือที่ต้องการ

มีหนังสือที่ตรงกับความต้องการของท่านจำนวน 1 เล่ม

ลำดับที่:  89
ชื่อตอน:  จอมขี้เกียจ
สำนักพิมพ์:  เขษมบรรณกิจ
ปีที่พิมพ์:  2496
ภาพปก:  http://www.samgler.org/pics/sam0089.jpg
เขียนปกโดย:  อาภรณ์ อินทรปาลิต
ราคาปก:  2.50
ประเภท:  สามเกลอ
ข้อมูล:  กิมหงวนกับนิกร เป็นโรคขี้เกียจขนาดหนัก จนต้องย้ายไปนอนห้องเจ้าแห้ว ให้เจ้าแห้วรับใช้ตลอดเวลา และให้ดิเรกประดิษฐ์เครื่องมือช่วยกินอาหาร
ลูกชายสามเกลอ:  ไม่มี
เจ้าของ:  ชมรมอนุรักษ์การ์ตูนไทย
ตอนซ้ำ:  

| เมนูหลัก | ค้นหาข้อมูล | ข้อมูลทั้งหมด | Log Out |

Powered by DBMan 2.03 Gossamer Threads Inc.